06 38 82 67 05 info@bockholts.nl
Selecteer een pagina

Werken met passie geeft altijd energie om resultaten neer te zetten en te blijven zoeken naar optimalisatie en verbetering.

Betrokken

Bockholts | HR Advies is betrokken. We zoeken dan ook altijd aansluiting bij de doelen, omstandigheden, marktontwikkelingen en lopende processen van een organisatie. Bovendien houden we rekening met de impact op het totale proces. Omdat elke situatie anders is, kiezen we in onderling overleg een aanpak die optimaal past bij de vraagstelling. We putten uit diverse programma’s, methoden en technieken, waarbij we altijd de persoonlijke ontwikkeling en de organisatiedoelstellingen combineren. Dat levert een win-win situatie voor iedereen op.

Doelgericht

Bockholts | HR Advies is doelgericht. Elk traject heeft een heldere doelstelling. Eenvoudigweg omdat deze toetsbaar is. Zo kunnen we dus vaststellen of we geslaagd zijn in het realiseren van de gewenste ontwikkeling. Met als effect een betere performance. Bockholts | HR Advies blijft graag scherp. Daarom toetsen we telkens de voortgang en stellen bij waar nodig. We houden ook de organisatie graag scherp, zodat iedereen betrokken is bij verbetering. We werken vanuit de basisgedachte dat het motiverend is om een herkenbare bijdrage te leveren aan gezamenlijke resultaten.

Flexibel

Bockholts | HR Advies is flexibel. Ongeacht het type organisatie doen we veel moeite de ‘taal’ en de omstandigheden te begrijpen. Van directie of raad van bestuur tot uitvoerend medewerkers telt iedereen mee in de communicatie. Qua werkvormen spelen we steeds in op het ontwikkelniveau en de doelstellingen van dat moment. We kunnen snel schakelen én passen feedback en advies direct toe. Praktijkgerichtheid en concreet oefenen staan hierbij centraal. Theoretische modellen dienen ter ondersteuning en worden snel vertaald naar de dagelijkse praktijk.