Leef je leiderschap

Authenticiteit als basis voor verbinding en impact

Leiderschap is een kunst

Geloofwaardig leiderschap in een wereld waar de uitdagingen groot en divers zijn is een kunst! Het vraagt van jou als leider dat je als vanzelfsprekend afgestemd bent op jezelf, op de mensen en de dynamiek om je heen. Authentiek, krachtig leiderschap is uniek en impactvol. En levert verrassend mooie resultaten, biedt optimale ruimte aan groei en innovatie.

LEIDERSCHAP

Bron van inspiratie

Complexe uitdagingen
Iedere dag opnieuw staan we voor nieuwe, complexe uitdagingen. Dat vraagt van ons dat we alert blijven en afgestemd op onszelf en onze omgeving keuzes maken en effectief leiderschap laten zien.  

Geloofwaardig handelen
Veranderingen zijn aan de orde van de dag en het wordt heel normaal gevonden dat we ons daar als leiders zelfverzekerd en overtuigend in bewegen. Om dit te kunnen is het noodzakelijk dat we onszelf en onze mechanismen goed kennen, weten hoe we reageren op wat er op ons afkomt, begrijpen welke hardnekkige gewoonten we hebben als we onder druk staan en wat het effect van ons gedrag is op anderen. Dit vraagt een opstelling op ‘ware grootte’, een constructieve focus op wat te beïnvloeden is en leren omgaan met invloeden die groter zijn dan wij.

 

 

Echte verandering
Als leiderschapsteam hebben we het nodig dat we deze mechanismen van elkaar begrijpen en ons bewust zijn van het voorbeeld dat we top-down de organisatie insturen. Door deze patronen te onderzoeken, met elkaar te delen en te bedenken wat het gewenste effect is dat we willen neerzetten, maken we ruimte voor echte verandering. Met als resultaat een authentieke, oprechte leiderschapsstijl die binnen de organisatie een stimulans is voor potentieelontwikkeling, vernieuwing en de durf tot experimenteren om verder te komen.

Leiderschap als inspirerend kompas

STRATEGIE

Werken vanuit passie en positieve energie

Realiseren strategische doelen
Zijn we helder in de koers die we varen? Begrijpen alle mensen in de organisatie, ongeacht hun positie, waar we naar toe willen en waarom? Begrijpt iedereen welke bijdrage hij of zij levert aan deze strategische doelen? Hebben we een gezamenlijke focus die ons verbindt en het mogelijk maakt ons talent in te zetten? Verbinding aan een herkenbaar doel, aandacht voor wat goed gaat en beter kan, samen nadenken over creatieve oplossingen voor wat we tegenkomen. Strategieën implementeren en waarmaken is succesvol wanneer de betrokkenheid gedurende het gehele proces groot is.

 

Veranderen vanuit weerbaarheid
Veranderingen zijn niet meer weg te denken uit deze wereld en de organisaties die daarbinnen hun weg moeten vinden. Duurzaamheid, binden en behouden van talent, inclusiviteit etc. zijn als vanzelfsprekend onderdeel van de strategie. De combinatie van de geloofwaardige krachtige boodschap en de aandacht voor de impact op mensen is cruciaal. Hen helpen met het maken van de vertaalslag, ondersteunen in verbeteren van weerbaarheid en daarmee optimaal gebruik maken van de toegevoegde waarde die iedereen kan leveren bij het realiseren van strategische doelen.

 
 
Wijsheid

Het vraagt moed om eigen overtuigingen niet als enige realiteit te zien en ons open te blijven stellen voor nieuwe inzichten. De basishouding om onze ideeën regelmatig kritisch tegen het licht te houden, de wereld steeds beter te willen begrijpen en andersdenkende sparringspartners op te zoeken levert de mooiste en krachtigste strategische ideeën en samenwerkingsrelaties op!

“Karlijn weet een veilige ruimte te creëren voor alle deelnemers,
ik gun iedereen een coach die dat kan.”
Deelnemer
Leiderschapsprogramma

VERBINDING

Stimuleren van talentontwikkeling

Gelijkwaardig en verschillend
Een optimale samenwerking gaat uit van gelijkwaardigheid in combinatie met waardering voor verschillen. Door elkaar en de groepsdynamiek goed te begrijpen, maken we het mogelijk elkaar te versterken en aan te vullen. Gezonde confrontaties verstevigen de verbinding en bieden ruimte aan nieuwe inzichten. Krachtige, transparante verbindingen zorgen voor een basis van waaruit iedereen elkaar mag uitdagen tot veranderen. Het creëren van een goede samenwerking is niet eenvoudig en vraagt constante inspanning van alle betrokkenen. 

 

“Karlijn doet oprecht moeite mij te begrijpen en dat helpt mij om
echt te focussen op wat ik te leren heb.”
Deelnemer
Training
 Verbindingen

Welke positie nemen we zelf in? Welke positie nemen we in ten opzichte van elkaar? Zijn de verwachtingen over en weer helder en kunnen we ze respecteren op momenten dat dingen anders gaan dan we in gedachten hebben? Hoe makkelijk kunnen we naast ons eigen perspectief ook moeite blijven doen om te zien vanuit welk perspectief de ander(en) naar dezelfde situatie kijken? Met name als de druk toeneemt en we de neiging hebben te verkrampen in ons eigen denkbeeld of gevoel, is het belangrijk dat we kunnen blijven zien dat er meer waarheden kunnen zijn.

Toegevoegde waarde
Gemotiveerde mensen performen gemiddeld beter dan je van ze verwacht. Motivatie op basis van intrinsieke factoren zorgt voor een zelfstandige werkhouding, meer eigenaarschap en ambitie om problemen die je tegenkomt zo goed mogelijk op te kunnen lossen. Heel belangrijk dus om goed te begrijpen hoe je jezelf onder verschillende omstandigheden kunt motiveren. Hoe blijf je vanuit een positieve energie naar mogelijkheden kijken en stimuleer je vanuit je rol als leider dat teams positief, verbindend en constructief blijven handelen, ook wanneer de druk toeneemt.

Karlijn is open minded en houdt ervan out off the box te denken. Een Experience Field creëren in de natuur, samenwerken versterken met uitdagende opdrachten en reflectie, is wat onze samenwerking kenmerkt.
Egbert Ruijgrok
Samenwerkingspartner Outdoor Experience

Karlijn werkt samen met partners

'Samenwerken met Karlijn is altijd een feest! Intellectueel prikkelend maar zonder daarbij contact met het hart te verliezen, altijd opbouwend en positief. Karlijn is een open-minded, bevlogen en warm mens, die je het gevoel geeft dat er voor ieder vraagstuk een oplossing kan worden gevonden. Ik krijg energie van haar!'
Julie Scott
Samenwerkingspartner

KARLIJN

Organisatiepsycholoog

Ik ben Karlijn Bockholts, ik heb ruim 25 jaar ervaring op het gebied van leiderschapsontwikkeling, (executive) coaching en verandertrajecten binnen diverse organisaties. Zowel op individueel niveau als in groepsverband werk ik aan het verbeteren van leiderschap, performance en samenwerking. De eerste 10 jaar van mijn loopbaan heb ik dit gedaan vanuit diverse adviesbureaus en sinds 2007 als zelfstandig ondernemer. Ik ben organisatiepsycholoog en heb daarnaast diverse opleidingen op het gebied van persoonlijke groei en leiderschapsontwikkeling gevolgd. Ik doe mijn werk met veel plezier en ervaar iedere keer weer hoe mooi het is dat mensen door middel van reflectie bewuster, impactvoller leiderschap kunnen laten zien.

 

 

Mijn kracht is het snel kunnen doorgronden van vraagstellingen van individuen, teams of organisaties en hier een aanpak op maat tegenover zetten. Ik vind het mooi om patronen te herkennen, mensen de kans te geven deze bij zichzelf en in hun samenwerking te leren zien en bewust om te buigen naar beter gebalanceerd gedrag. Op basis van reflectie maak ik mensen bewust van hun eigen bijdrage aan een betere samenwerking, een beter resultaat, beter kunnen omgaan met de dynamische veranderende wereld. Met als resultaat: ontwikkeling en verrijking van de personen, betere samenwerking binnen teams, beter functionerende organisaties en uiteindelijk een bijdrage aan betere, gelukkigere wereld.
 

Ik ben een open, ondernemend en enthousiast persoon. Ik ben leergierig, kijk naar kansen en mogelijkheden, zoek altijd naar manieren om wat ik doe beter of succesvoller te doen. Ik interesseer me voor mensen en hun beweegredenen, wil ze heel graag zelf het stuur in handen geven om het stukje van de wereld waar zij verantwoordelijk voor zijn een beetje mooier te maken. Ik zoek naar diepgang en echte verandering, wil graag bijdragen aan nieuwe inzichten en handvatten die echt verschil maken. Zowel in persoonlijke groei en levensgeluk als in zakelijk succes.

“Bijzonder mooie training waarin je echt leert hoe je het verschil kunt maken als leider van de toekomst.”
Deelnemer
Training

PROGRAMMA'S

Onderling begrip

Sterke teams blijven krachtig in de storm

Het belang van onderling begrip en vertrouwen

In tijden waarin de druk steeds hoger wordt en crisimanagement aan de orde van de dag is, zijn krachtige teams hard nodig. Zij laten zich niet uit het lood slaan door toenemende druk, onverwachte gebeurtenissen of andere drempels die hun dagelijkse routine verstoren. Zij zijn in staat om effectief te dealen met wat er op hen afkomt. Simpelweg doordat zij zich bewust zijn van wat hun bijdrage is aan het succes van de organisatie en heel goed weten wat zij van elkaar kunnen verwachten. Binnen sterke teams heerst een cultuur waarin collega’s elkaar mogen uitdagen omdat ze weten wat er wel en niet acceptabel is en deze grens niet overgaan.

In de vorm van vier concrete stappen bouwen we aan het versterken van de veerkracht en onderlinge verbinding in het team.  We vergroten het onderlinge begrip, zorgen voor en krachtige verbinding met de strategie, maken patronen in de samenwerking inzichtelijk en zorgen voor nieuwe mechanismen die maken dat we, ook als de druk toeneemt, een geoliede machine blijven. We gaan ervoor zorgen dat het team sterk genoeg is om de storm die het doormaakt goed te trotseren!

Egbert Ruijgrok en Karlijn Bockholts

De ideale combinatie van het fysiek en mentaal in beweging brengen van teams

Leiden doe je samen

Krachtig leiderschap is intens samenwerken

Tijden van crisis

Mensen meekrijgen in tijden van crisis, nieuw evenwicht vinden in veranderende omstandigheden, herstel van vertrouwen. Situaties waarin het noodzakelijk is om als directie of MT een krachtig en zichtbaar team te zijn. Een team dat een krachtige, eenduidige boodschap uitdraagt, dezelfde taal spreekt, benaderbaar is, kortom: zich opstelt als vertrouwenwekkend boegbeeld.

Als leiderschapsteam heb je ongetwijfeld mooie plannen gemaakt met uitdagende doelen in het vooruitzicht. Het is niet altijd even eenvoudig om deze koers daadwerkelijk te varen en de organisatie de beweging te laten maken die je in gedachten hebt. Laat staan wanneer de koers onderweg gewijzigd wordt. Hoe belangrijk is het dat je onder alle omstandigheden als één team zichtbaar bent. Zodat mensen in de organisatie zich kunnen optrekken aan een sterk voorbeeld.

Catamaran
De metafoor van een team dat een schip van A naar B vaart is snel gemaakt. Op een catamaran van  14 meter lang worden alle metaforen werkelijkheid. We leren elkaar beter kennen, niet alleen in kabbelend water, maar ook onder lastigere omstandigheden. Juist dan zijn de authentieke talenten en valkuilen van iedereen goed zichtbaar. Door deze intens te leren kennen, wordt het team een sterkere eenheid.

Intensieve drie- of vierdaagse
In deze intensieve drie- of vierdaagse course leer je hoe je als leiderschapsteam het stuur stevig in handen kunt houden, ongeacht de obstakels die je onderweg tegenkomt. Alle metaforen uit de vaarwereld vertalen we naar de dagelijkse praktijk waar je als directieteam of MT mee te maken hebt. Je leert elkaar kennen, elkaar vertrouwen, ontdekt wat je van elkaar kunt verwachten zodat je in weer en wind een sterk leiderschapsteam kunt zijn.

Vliegende start
Dus wil je een vliegende start maken met een nieuw team of heb je als bestaand team een ingrijpende verandering te managen? Dan is deze course de juiste keuze! Dick Lem is vanuit zijn ervaring als gezagvoerder in de luchtvaart en ervaren zeiler gewend met crisissituaties om te gaan en begrijpt als geen ander hoe je dan koers kunt houden. Karlijn Bockholts heeft ruime ervaring als executive coach. Op basis van reflectie maakt zij mensen bewust van hun eigen invloed op verandering.

Leiden doe je samen
Krachtig leiderschap is intens samenwerken

CONTACT

Wil je meer weten?
Neem contact op.

Authenticiteit als basis voor verbinding en impact

KARLIJN BOCKHOLTS
T: 06 38 82 67 05
E: info@bockholts.nl

Bockholts Advies BV
Atoomweg 63
3542 AA |  Utrecht
KvK Utrecht: 66846900

NIPBockholts Advies is lid van het NIP en hanteert de NIP-code bij de uitvoering van persoonlijkheidsonderzoeken, assessment en development centers.