06 38 82 67 05 info@bockholts.nl
Selecteer een pagina

Het samenbrengen van passie en talent creëert altijd groei

Mijn passie is het in beweging brengen van mensen in de richting van de doelen die zij voor ogen hebben

training  |  organisatieadvies  |  assessment  |  coaching

Het is altijd geweldig om te zien dat mensen ontdekken dat zij van toegevoegde waarde zijn en werkelijk resultaten kunnen verbeteren.

Ik vind het belangrijk dat mensen gaan geloven in hun eigen kracht om dingen mogelijk te maken.

Als je er echt voor kiest verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van problemen, kunnen er veel mooie dingen gebeuren!

PASSIE VOOR PERFORMANCE

Bockholts | HR Advies gaat uit van het principe dat iedere medewerker beschikt over kwaliteiten en mogelijkheden om verbeteringen te realiseren. De kunst is deze te vinden én daarmee verdere stappen te zetten. Want beweging van iedereen is nodig om continu optimaal te presteren. Passie voor performance, daar gaat het om!

BEGRIP VOOR CONTEXT

Bockholts | HR Advies werkt met passie op een zakelijke, resultaatgerichte manier aan het verbeteren van prestaties. Uiteraard met begrip voor de context, inhoud, cultuur en historie van de organisatie én de mensen die er werken. Interventies op organisatie-, team- en individueel niveau dragen bij aan gewenste verbeteringen.

MAATWERK

Bockholts | HR Advies heeft oog voor individuele doelen en organisatiebelangen. Zorgvuldige afstemming en nauw contact leveren in alle gevallen het beste resultaat. Elk project, zowel klein als groot, is daarom maatwerk. Alleen dan sluit de aanpak optimaal aan bij de vraag.

TRAINING

Bij inzicht in het effect van je eigen aanpak start het experimenteren met andere stijlen van leidinggeven. Concrete feedback in combinatie met een aanbod van technieken maken het mogelijk nieuwe vaardigheden effectief te integreren.

ORGANISATIEADVIES

Anders naar dezelfde situatie kijken en problemen anders oppakken levert vaak mooie bewegingen op. Die op hun beurt weer nieuwe perspectieven mogelijk maken.

ASSESSMENT

Duidelijke feedback ten aanzien van kwaliteiten en aandachtspunten, altijd voorzien van concrete ontwikkeladviezen.

COACHING

Altijd vinden van de eigen mogelijkheden om verandering en groei te realiseren. Je hebt altijd een keuze om dingen anders te doen dan je tot nu toe gedaan hebt.

Karlijn Bockholts heeft een uitgebreid netwerk aan professionals die inzetbaar zijn wanneer de opdracht daarom vraagt. Dit biedt optimale mogelijkheden voor het leveren van maatwerk met een grote dosis daadkracht.