Sterke teams blijven krachtig in de storm

Het belang van onderling begrip en vertrouwen

Belang van sterke teams
In tijden waarin de druk steeds hoger wordt en crisimanagement aan de orde van de dag is, zijn krachtige teams hard nodig. Zij laten zich niet uit het lood slaan door toenemende druk, onverwachte gebeurtenissen of andere drempels die hun dagelijkse routine verstoren. Zij zijn in staat om effectief te dealen met wat er op hen afkomt. Simpelweg doordat zij zich bewust zijn van wat hun bijdrage is aan het succes van de organisatie en heel goed weten wat zij van elkaar kunnen verwachten. Binnen sterke teams heerst een cultuur waarin collega’s elkaar mogen uitdagen omdat ze weten wat er wel en niet acceptabel is en deze grens niet overgaan.

Karlijn en Egbert, De ideale combinatie van het fysiek en mentaal in beweging brengen van teams

Hoe creëer je sterke teams
In de vorm van vier concrete stappen bouwen we aan het versterken van de veerkracht en onderlinge verbinding in het team.

Stap 1 – vergroten van onderling begrip

De eerste stap in het versterken van het team is het beter leren kennen van elkaar. Dat klinkt als een open deur, maar is een stap die we vaak maar half zetten. We denken dat we iemand kennen, maar eigenlijk hebben we veel ingevuld op basis van onze eigen oordeel zonder te checken of dit klopt. Belangrijk is dus dat we begrip krijgen voor wie iemand echt is en waarom hij de dingen doet zoals hij dat doet. Wat zijn de essentiële dingen die we van elkaar moeten weten om de dingen die iemand zegt en doet op de juiste manier te kunnen interpreteren.

Aan de hand van een format dat we aanreiken krijgt iedereen de kans om zijn verhaal aan de groep te vertellen en een inkijkje te geven in welke belangrijke mechanismen en overtuigingen ten grondslag liggen aan het gedrag dat we in de praktijk zien.

 

Stap 2 – verbinding met de strategie

Vanuit de bestuurders die de visie hebben opgeschreven is het logisch dat iedereen zich bewust is van de toegevoegde waarde die hij daarin heeft. In de praktijk blijkt echter dat teams hier slechts deels begrip van hebben en als gevolg hiervan hun eigen (soms tegendraadse) keuzes maken bij het oplossen van vraagstukken en het aanpakken van problemen. In deze tweede stap is het van belang dat iedereen zich bewust is van de bijdrage die het team en daarbinnen ieder individu levert aan het succes van de organisatie. En wat de uitdagingen zijn waarmee we dagelijks te maken hebben. Weet iedereen wat we doen en waarom we dat doen? Wat is ervoor nodig om ons hier loyaal naar te gedragen of waar zitten de blokkades die dit moeilijk maken? Hoe consistent is de sturing die we krijgen en geven?

We maken een concrete vertaalslag van de strategie van de organisatie naar de dagelijkse werkzaamheden van het team, de uitdagingen die zij tegenkomen en de manier waarop zij keuzes maken. Ligt de manier van denken in lijn met het gezamenlijke belang? Zijn we in onze manier van handelen echt loyaal aan de organisatiestrategie?

 

Stap 3 – inzichtelijk maken

patronen in samenwerking
We gaan ontdekken hoe we daadwerkelijk samenwerken in hoeverre we elkaar versterken of in de weg zitten. Hoe gaan we om met onverwachte gebeurtenissen, hoe dealen we met dingen die anders gaan dan we in gedachten hebben, met gebrek aan productiviteit, kwaliteit, veiligheid, etc. Wat zijn de elementen die het ons moeilijk maken begrip te hebben voor anderen en erop te vertrouwen dat zij hetzelfde doel voor ogen hebben? Hoe reageren we onder deze druk? In hoeverre is ons eigen gedrag nog effectief en wat heeft het team als geheel nodig om een beter geoliede machine te kunnen worden?

We leggen patronen bloot die voor het team helpend of juist destructief zijn en zoeken naar ieders bijdrage om de verandering te creëren die noodzakelijk is. We zoeken naar de vorm waarin iedereen zich bewust kan worden van het effect van zijn eigen gedrag op het geheel. Welke signalen moeten en mogen we elkaar geven om dit bewustzijn te vergroten en aan te sporen tot een beter initiatief. Hoe urgent is de verandering die we moeten doormaken? Hoe leeft deze urgentie bij iedereen?

Wat zijn de verbetermogelijkheden van het team?
Wat hebben we nodig om elkaar beter te begrijpen en echt te vertrouwen? We formuleren een verbeterplan waarin we zowel de collectieve als de individuele acties concreet benoemen in het licht van het resultaat dat we willen bereiken.

 

Stap 4 – hoe blijven we een geoliede machine als de druk toeneemt

Wat zijn de lessons learned vanuit de eerste drie stappen? Wat zijn de aanleidingen om in oude patronen te vervallen? Hoe zorgen we voor voldoende training van nieuw gedrag dat we dit ook in situaties die ons onder druk zetten als vanzelfsprekend blijven volhouden?

In het programma voeren we de druk op en testen we aan welke onvoorziene omstandigheden het team blootgesteld kan worden zonder dat zij terugvallen in oud gedrag. We destilleren de lastige momenten en bieden handvatten en oefening voor een constructievere, gezamenlijke aanpak. Belangrijk is dat het team hoe dan ook als krachtig geheel blijft acteren, dat zij vertrouwen uitstralen naar zichzelf en hun collega’s en effectief omgaan met kleine en grote verstoringen.

Afhankelijk van de stap die gezet moet worden en de ontwikkeling die het team doormaakt herhalen we deze vierde stap zolang het team sterk genoeg is om de storm die het doormaakt goed te trotseren!

 

 

Wie zijn wij?

De ideale combinatie van het fysiek en mentaal in beweging brengen van teams

Egbert Ruijgrok

Ik heb als voormalig instructeur bij de Nederlandse special forces ruime ervaring in het trainen van high performance teams. Met aandacht voor de fysieke, mentale en emotionele component van het individu.

Ik geloof sterk in ervaringsgericht leren in een experience field met de natuur als metafoor.
Als trainer begrijp ik als geen ander de kracht van vertrouwen en directe feedback. Ik probeer met mijn transparante persoonlijkheid een voorbeeld te zijn voor teamleden en leiders.

Karlijn Bockholts

Ik ben organisatiepsycholoog en heb veel ervaring op het gebied van executive coaching, assessment centers, team- en leiderschapsontwikkeling binnen diverse organisaties.

Op basis van reflectie maak ik mensen bewust van hun eigen bijdrage aan de huidige situatie en hun invloed op verandering. Ik richt me op ontwikkeling en verrijking van de individuen, betere samenwerking binnen teams, beter functionerende organisaties en uiteindelijk een betere, gelukkigere wereld. Ik kijk naar kansen en mogelijkheden, wil graag bijdragen aan inzichten en handvatten die echt verschil maken.